Утас 7607 1818
Бизнесийн шуурхай зээл

Зориулалт:
Бизнес эрхлэгч хувь хүн, албан байгууллагуудын бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжсэн зээл.

Зээлийн нөхцөл:
Зээлийн хэмжээ: 30 сая төгрөг хүртэл Зээлийн хүү: 3.5 % Зээлийн хугацаа: 6-12 сар Зээл олголтын шимтгэл: 0.5 % (зээлийн дүнгийн) Өргөдлийн хураамж: 10,000 ₮

Тавигдах шаардлага:

 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг ба тухайн бизнесийг 1-ээс доошгүй жил эрхэлсэн зохих туршлагатай байх
 • Эргэн төлөх төлбөрийн чадвартай байх
 • Шаардлага хангахуйц барьцаалах хөрөнгөтэй байх
 • Зээлийн муу түүхгүй байх
 • Бусад

Бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг
 • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Орлого баталгаажуулах баримт материал
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтууд

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7607-1818 утсаар лавлана уу.

Анкет татаж авах (Иргэдэд зориулсан)
Анкет татаж авах (ААН-д зориулсан)